C3 Global Cloud Skills v-Tour Speakers

Dragutin Živković,

Digital Transformation Lead

Algebra

Više od dvadeset godina zaposlen na postovima IT edukacije gdje prolazi put od instruktora preko voditelja programa obrazovanja do voditelja timova za razvoj pojedinih tipova edukacije s naglaskom na specijalističku informatičku edukaciju. Od 2015. godine zaposlen u Algebri kao Voditelj poslovnog područja IT specijalističke i poslovne edukaciju. Sudjelovao u brojnim okupljanjima informatičkih stručnjaka u zemlji i inozemstvu, a kao voditelj projekta ističe se u organizaciji nekoliko informatičkih konferencija i brojnih okupljanja IT profesionalaca.

Lecture: Digitalna transformacija učenja u Algebri

Digitalna transformacija zahvaća sve sfere društva i u sve većoj mjeri prožima našu svakodnevicu. Prateći zahtjeve korisnika Algebra već godinama samostalno i uz potporu partnera prilagođava ponudu pojedinih tipova edukacije na način da ih prilagođava očekivanjima i potrebama tržišta koristeći pritom inovativne modele poučavanja i napredna rješenja informacijske tehnologije. Digitalna transformacija učenja u Algebri donosi nove fleksibilne formate poučavanja i usvajanja novih vještina i znanja u čijem središtu se nalazi korisnik koji uči koristeći nastavni sadržaji u digitalnom obliku koji mu je na raspolaganju 24/7 u kombinaciji sa tradicionalnim pristupom poučavanja „u živo“ koji daje strukturu i orijentaciju prema ciljevima.

Menu